top of page

Bizim

HAKKIMIZDA

Kolları Kavuşturma Pozu

Muhterem Refi' Cevad (Ulunay) Bey, “Bir işte hüsnüniyet olmazsa, o işte emniyet aramak abestir!” şeklinde, yazmış olduğu romanında bir ikrarda bulunmuştu. Bu söz, El-Hakk doğrudur. Biz de bu güzel sözde ifade edildiği gibi halisâne niyetlerle bu mecrada bulunmaktayız. Zamanın tozlu sayfaları arasında kalan veya unutulan eserleri, okuyucuya ulaştırmak yegâne gayelerimizden sadece bir tanesidir. Niyet cihetinden aksettirilen bu sözler bizim hüsnüniyetimiz olmakla beraber, sizlerin hüsnüzanlarına taliptir.


Serdedilen samimi niyetlerin haricinde “Mai Yayınevi” dijital yayınlar için kurulmuş bir şirkettir. Ülkemizdeki dijital telif içerikleri henüz idari ciddi bir politikaya sahip bulunmadığından, kitaplarımız “Google” aracılığıyla yayınlanmaktadır. İleriki zamanlarda farklı platformlarda da yer almak hedeflerimiz dâhilindedir. Allah cümlemizi muvaffak eylesin.

Mai Yayınevi
 

bottom of page