top of page

İÇİNDEKİLER

 

001 - Sabatay Sevi “Mehmet Aziz Efendi”
003 - Mesih Ne Demektir?
010 - Sabatay Sevi Kimdir ve Nasıl Yetişmiştir?
012 - Mesihlik Davası Nasıl Başladı?
015 - 1648 Senesinde
017 - İlk Yolculuklar
019 - Mısır ve Kudüs Seyahati
022 - Sabatay’ın Sârâ ile Evlenişi
025 - Mesih Kendisine Gazze’de Bir Peygamber Buluyor
029 - Mesih’in İzmİr’dekİ Zaferi
032 - Mesih’in Taç Giymesi
039 - Sabatay’ın Dirilttiği Ölü
042 - Sahte Mesih Çavuşbaşının Pençesinde
045 - İstanbul Çocuklarının Türküsü
046 - Mesih, Aydos Kalesi’ne Sürülüyor
049 - Mesihlik Tacına Bir Ortak Çıkıyor
051 - Mesih Edirne’ye Götürülüyor
052 - Sabatay Sevi Nasıl Müslüman Edildi?
054 - Hadisenin Vesikaları
058 - Mesihliği Gibi Müslümanlığı da Sahte İdi
061 - Mehmet Efendi Adı Altında Sabatay
065 - Mesih’in Son Gayretleri
069 - Sabatay Sevi’nin 18 Emri
074 - Sabatayistlerin Bayramları
080 - Sabatay’ın Son Yılları ve Ölümü
083 - Sabatay’ın İzleri
087 - Sabatayistlerin Üç Zümresi
091 - İkinci Zümreye Gelince
093 - Üçüncü Zümre
105 - Selanik Dönmelerine Açık Mektup
110 - Dönme Duası
115 - Museviliğe Avdet İçin İki Teşebbüs
117 - Yaşayan Bazı Adetler
120 - Bu Küçük Tetkiki Meydana Getirmek İçin Müracaat Edilen Me’hazler ve Vesikalar
121 - KAYNAKÇA

SABATAY SEVİ

SKU: 0011

Bu eser, matbuatımızdaki “Sabatay Sevi” hakkında yazılan birkaç sayılı kitaptan biridir. Tarih kaynaklarımız meseleye değinmiş fakat hususi olarak Sabatay Sevi ve Sabataycılık özelinde yazılan kitaplarımız pek azdır. Hatta bir elin parmakları kadar da denilebilir. Bu sebeple kitabın, meselenin hususiyeti cihetinden ve araştırmacılar için de göz gezdirmek kabilinden olsa da görülmesi gereken bir mahiyeti vardır. 

 

Satın almak için tıklayın -  Google Kitaplar

Çok Satanlar

bottom of page