top of page

İÇİNDEKİLER

 

01 - BEYANNAME-İ HÜMAYUN SURETİ
05 - BAŞ KUMANDANLIK VEKALETİNİN BEYANNAMESİ SURETİDIR
08 - FETEVA-İ ŞERİFE
12 - VESİKALAR

Beyanname-i Hümayun Sureti - 29 Teşrin-i Evvel 1330

SKU: 0016

İşbu eser, Osmanlı İmparatorluğu’nun da iştirak ettiği ilk harb-i umuminin ruhunu yansıtan Ferman-ı Hümayun, Feteva-ı Şerife gibi vesikaların Latin harflerine aktarılmasından ibarettir. Herkesin bir nebze mekteplerden ve şuradan buradan öğrendiği veçhile eğitim yapan Osmanlı gemilerine yapılan Rus hücumu ile bîtaraflık sona ermiş, zaten seferberlik halinde olan Osmanlı orduları tam bir teyakkuz ve inkıyad ile harbe iştirak etmiştir. Aynı anda, birçok cephede mallarıyla ve canlarıyla mücadele eden fedakâr Osmanlıların dasitanî hayat ve motivasyonlarına bir perspektif kazandıracak bu naçiz çalışmayı neşredilmek üzere hazırladık.

 

Satın almak için tıklayın -  Google Kitaplar

Çok Satanlar

bottom of page