top of page

İÇİNDEKİLER

 

003 - KİTABA DAİR
004 - MÜTERCİMİN MUKADDEMESİ
007 - KİTABI TAB’ EDEN MİSAK EFENDİ’NİN BİR İKI SÖZÜ
009 - Almanya’nın Münih şehrinde Profesör Dr. Karl Süssheim Efendi’den alınan mektubun sureti
012 - MÜELLİFİN MUKADDEMESİ
020 - Kızlar Ağası yahut Sarayın Birinci Siyâhi Hadım Ağası
022 - Padişahın Bir Kadını yahut Odalığı
025 - Padişahın Maiyet Zabitanı
027 - Taşralı Kıyafetinde Bir Türk Kadını
029 - Yeniçerilerin Kepçecisi
032 - Reisu’l Ulema yahut Hukuk Alimleri
035 - Bir Çalgıcı (Padişah Maiyetine Memur)
038 - Sadrazamın Uşaklarından Biri
040 - Şallı Türk
042 - Padişahın İç Ağası
044 - Baş Tercüman
046 - Müftü
049 - Marmara Adalı Bir Rum Kadını
051 - Padişahın Sarığını Taşıyan Zabitler (Has Odalılar)
054 - Bir Yahudi
057 - Türk Kadını İstanbul Kıyafetiyle
060 - Bir Hamal
062 - Yeniçerilerin Küçük Zabiti
064 - Andros Adalı Bir Kadın
067 - Saka
069 - Bir Arnavut
071 - Mısırlı Bir Arap
073 - Suriye’nin Sahil Ahalisinden Biri
075 - Bir Derviş
078 - Kürklü Türk
080 - Bedevi Arap
082 - Bedevi Kadın
084 - Yeniçeri Zabiti
086 - İstanbul’da Bir Dansöz (Yani Çengi)
088 - Suriyeli Derviş
090 - Bir Tatar
092 - Bir Ermeni
094 - Genç Bir Şehzade: Veliaht
097 - İki Yeniçeri Merasim Kıyafetinde
100 - Kapıcıbaşı
102 - Perdeci
104 - Naksos Adalı Bir Kadın
106 - Padişahın Hususi Kâtibi
108 - Bir Asker
110 - Reis Efendi
112 - Sisam Adası Sekenesinden Biri
114 - Yeniçerilerin Küçük Zabitlerinden Biri
116 - Bir Sipahi
118 - Divan Erkanından Biri
120 - Padişahın Kılıcını Taşıyan Kimse (Silahtar)
122 - Bir Derviş
124 - Beyoğlu’nda Bir Türk Kadını
126 - Saray Şekercisi
128 - Padişahın Perdecisi
130 - Bir İç Oğlanı
132 - Çuhadar
134 - Kaptan Paşa
136 - Bir Boşnak
138 - Bir Bahriyeli
140 - Padişahın İskemlesini Taşıyan (İskemleci Başı)
142 - Padişahın Harem Dairesindeki Bir Memure
144 - Bir Türk Hanımı Düğün Kıyafetinde
146 - Bostancı Başı
148 - Sadrazam
150 - Sultanın Zevcesi yahut Padişahın Kadını

Eski Türkiye’nin Tarihi Kostümü

SKU: 0033

Uzun yıllar sonra yeniden neşrini hazırladığımız bu çalışma, 1802 yılında Londra’da yayınlanmıştır. Daha sonra muhtelif lisanlara da tercüme edilmiş olan mezkûr kitap, Türkçeye ilk defa 1932-33 yıllarında Muharrem Feyzi Togay’ın tercümesi ve Zaman Kitaphanesi Sahibi Misak Efendi’nin ihsanları vesilesiyle kisve-i tab’a bürünmüştür.

Muharrem Feyzi Bey kitabı hazırlarken, çalışmanın asıl sahibi İngiliz William Alexander (1767–1816)’ın metnini tercümesi esnasında, tarihe dair hatalarına müdahale etmemiş ve bazen dipnot şeklinde metne katkıda bulunmuştur. Biz de bu usul üzerinden giderek, İngilizce metnin zarar görmemesi adına tercümeyi aynen yayınlamış bulunuyoruz. Zaten yanlışı doğrudan tefrik edecek olan kıymetli okuyuculardır.

 

Satın almak için tıklayın Google Kitaplar

Çok Satanlar

bottom of page