top of page

İÇİNDEKİLER

 

01 - İNGİLİZ İMPARATORLUĞU’NUN İNHİTAT VE SÜKÛTU
04 - Şehir Hayatının Köy Hayatına Tercihi ve Bunun Sıhhate ve İtikada Mühlik Tesiri
07 - Yirminci Asırda İngilizlerin Gittikçe Deniz Hayatını Terk Etmeleri ve Ancak İade-i Sıhhat İçin Denize Çıkmaları
07 - Nezakete ve Hazz-ı Nefse İptila
09 - Zevk-i Edebiyenin Zevâli
10 - İngilizlerin Bedenlerinin ve Sıhhatlerinin Tedrici İnhitatı
13 - İngilizlerde Hayat-ı Akliye ve Diniyenin İnhitatı
17 - Ziyâde Vergi ve İsrafat-ı Belediye
19 - İngilizlerin Kendilerini ve Memleketlerini Müdafaadan Âciz Olmaları

İngiliz İmparatorluğu'nun İnhitat ve Sükutu

SKU: 0014

Eser, Japonya’nın eski müttefiki olan İngiliz İmparatorluğu’nun çöküşünü tetkik etmek üzere yazılmış ve sebepleri bir hülasa usulünde sıralamıştır. Aynı zamanda İngiliz ve Roma İmparatorlukları arasında da bir mukayese de ihtiva ederek, meselenin idrak edilmesini kolaylaştırmıştır. Birçok açıdan farklı olan mezkûr kitap, Japon milli mekteplerinde okutulmak üzere tertip edilmiştir.

 

Satın almak için tıklayın -  Google Kitaplar

Çok Satanlar

bottom of page