top of page

İÇİNDEKİLER

 

02 - TAKDİM
05 - BÖLÜM I SADELEŞTİRİLMİŞ METİN
06 - KELÂM
07 - BİRİNCİ KISIM
11 - İKİNCİ KISIM
13 - ÜÇÜNCÜ KISIM
15 - DÖRDÜNCÜ KISIM
18 - BEŞİNCİ KISIM
21 - ALTINCI KISIM
24 - YEDİNCİ KISIM
26 - BÖLÜM II ÇEVİRİ METİN
29 - KELÂM
29 - BİRİNCİ BÂB
32 - İKİNCİ BÂB
33 - ÜÇÜNCÜ BÂB
34 - DÖRDÜNCÜ BÂB
37 - BEŞİNCİ BÂB
39 - ALTINCI BÂB
41 - YEDİNCİ BÂB

Kelâm

SKU: 0040

Elinizdeki eser meşhur Rus filozoflarından Tolstoy’un “Bilgelik Günlüğü” adı altında toplamış olduğu günlüğündeki kısa hikâyeler arasında yayınlanmıştır. Kitap, yayınlanmasının akabinde hemen bir yıl arayla Osmanlı Harbiye Nezareti Tercüme Şubesi vesilesiyle Rusça mütercimi Binbaşı Ali Fuad Bey tarafından Türkçeye kazandırılmıştır.

Tetkik ettiğimiz kadarıyla aynı tarihlerde Tolstoy’un bunun gibi sekiz küçük eseri Türkçeye tercüme edilmiştir. Bunların isimleri şöyledir: Adem-i Müsavat, Dua, Hiddet, İman ve İtikad, Kelâm, Ölüm, Ruh ve Vicdan’dır.

 

Satın almak için tıklayın Google Kitaplar

Çok Satanlar

bottom of page