top of page

İÇİNDEKİLER

 

01 - KORE, JAPONYA VE ÇİN’DE KADINLAR
21 - ÇİN KADINLARI
29 - KAYNAKÇA

Kore, Japonya ve Çin'de Kadınlar

SKU: 0012

Son devir Osmanlı neşriyatından küçük bir numune olan bu kitap, bugünkü imkanlarla sık sık neşir/yayın dünyamıza konu olan Kore, Japonya ve Çin halklarının hayatlarından bahsetmektedir. Çin ve Japonya’nın uzun süre arasında anlaşmazlığa sebep olan Kore uğrunda verdikleri mücadele müellifin de zikredeceği üzere nazar-ı dikkatleri bu ülkelere celbetmiştir. Muharrir Kore, Japonya ve Çin aile hayatını merkeze almış, haberdar olduğu Avrupa ve aile hayatıyla kıyaslar yaparak faziletler, eksiklikler gibi benzerlikler üzerinden bir eser telif etmiştir. Anlaşılan Osmanlı aile hayatına, inanç dünyasına muvazi ve benzer yerler bahisler hakkında teferruata vesile olmuş, “ahlaklı olmak”tan ziyade “ahlak”ın yaşandığı cemiyetlerin hali anlatılmak istenmiştir.

 

Satın almak için tıklayın -  Google Kitaplar

Çok Satanlar

bottom of page