top of page

İÇİNDEKİLER

 

BÖLÜM I - SADELEŞTİRİLMİŞ METİN
01 - MEHTER
14 - Türk Mûsikîsi’nde Nağmeler ve Makamlar
17 - Türk Mûsikîsinde Usûl
22 - KAYNAKÇA


BÖLÜM II - ÇEVİRİ METİN
24 - MEHTER TAKIMI
24 - Türk musıkisi ve yeniçeri “Mehter” muzikası hakkında Mütalaat
24 - MEHTER
34 - Türk Mûsikîsi’nde Nağmeler ve Makamat
36 - Türk Mûsikîsinde Usûl

Mehter Takımı

SKU: 0020

Osmanlı Türkçesinden halihazırdaki lisana naklini yaptığımız bu kitap, 1826 yılında kaldırılan Yeniçeri Ocağı ile birlikte lağvedilen “Yeniçeri Mehter Muzikası” yani “Mehter Takımı”nın 1911 yılında tekrar nevbet vurabilmesi vesilesiyle 1909-10 yıllarında hazırlanmıştır.

Mehter, Celal Esad Arseven ve Askeri Müze Müdürü Ahmet Muhtar Paşa’nın gayretleriyle yeniden kurulduktan sonra ilk kez 1914’te Topkapı Sarayı avlusunda nevbet vurmuştur. Cumhuriyete kadar varlığını devam ettiren Mehter Takımı, Osmanlıyı hatırlattığı gerekçesiyle yeniden lağvedildikten sonra 1953 yılında Genel Kurmay Başkanlığı himayesinde olarak Askeri Müze bünyesinde teferruatlı araştırmalardan sonra yeniden kurulmuştur.

 

Satın almak için tıklayın Google Kitaplar

Çok Satanlar

bottom of page