top of page

İÇİNDEKİLER

 

01 - ŞARKIN MASAL ANALARI BAŞLANGIÇ
02 - ÇİN HAYATI
05 - KOYAŞ İLE SAKIK
07 - ÇİN MASALI
10 - HİNT MASALI
14 - MANÇU MASALI
15 - HENÜZ BEŞ SENE OLUYOR...
22 - CENGİZ İLE ANASI
25 - ANADOLU YOLLARINDA
29 - TÜRK OCAĞI GENÇLERİNE
31 - KAYNAKÇA

Şarkın Masal Anaları

SKU: 0017

Samih Rifat Bey tarafından kaleme alınan bu kitap, Türklerin serencamını içerisine alacak şekilde Asya mitleri özelinde, küçük bir deneme sayılabilir. Kitabın isminin “Şarkın Masal Anaları” olmasının sebebi ise tetkikimize göre masal anlatıcılığının kadınlar yoluyla devam ettiği görüşüne dayanmaktadır. Ziya Gökalp’e göre; “Masalcılar eski ozanlığın kadınlarda devam eden kısmıdır. Ozanlık, babadan oğula kaldığı gibi, masalcılık da anneden kıza intikal eder. Erkek masalcılar da varsa da ekseriya masalcılar kadın cinsindendir”. Bu sebeple kitabın ismi, masal usulüyle ifade edilen bir metin olduğundan, serlevha olarak “Masal Anaları” tabiri yani “Masal Anlatıcıları” kullanılmıştır. “Şarkın Masal Anaları”ndan maksat, onları anlatmak değil bilakis onların diliyle okuyucuya masal yani hikâye anlatmaktır.

 

Satın almak için tıklayın Google Kitaplar

Çok Satanlar

bottom of page