top of page

İÇİNDEKİLER

 

003 - TAKDİM
005 - SON (ÜÇÜNCÜ) YAYINA TAKDİM
007 - DR. AKİL MUHTAR ÖZDEN BİYOGRAFİSİ
022 - I. AHLÂKIN TÂRIFI
036 - II. AHLÂK HIS VE PRENSIPLERI
048 - III. EVOLÜSYON HIZI VEYA SAIKI
062 - IV. HAYVANLARDA FERDIN MUHAFAZASI, NESLIN İDAMESI VE EVOLÜSYON HIZLARI
079 - Neslin İdamesi Cereyanı
084 - V. HAYVANLARDA İNSANLARIN AHLÂKÎ HISLERINE BENZEYEN PSIŞIK FAALIYETLER
096 - VI. İLK İNSANLARDA BEYNİN VE PSİKOLOJİK FAALİYETİN EVOLÜSYONU
122 - VII İNSANIN PSIKOLOJIK FAALIYETLERI
125 - Grizeler, His, Heyecan ve Arzuların Tasnifi
131 - VIII. BENLIK HISSI
141 - IX. HAYATA BAĞLILIK FERDIN MUHAFAZASI CEREYANINA BAĞLI OLANLAR
141 - Beslenme Gırîzesi
143 - Vücudun Muhafaza Gırîzesi, Hayata Bağlılık
149 - X. VÜCUDUN MUHAFAZASI GIRÎZESINE BAĞLI OLAN HISLER
149 - Kuvvetlerini Kullanma, Çalışma ve Oynama İhtiyaçları
154 - Hiddet
156 - Kin ve İntikam
159 - Korku, İhtiyat, Cesaret, Şecaat, Ümit
163 - XI. KUDRET VE HÂKIMIYET GIRÎZESI, ÜSTÜNLÜK ARZUSU
166 - Kıskaçlık, Haset, Gıpta
168 - Kendini Fazla Beğenmek, Övünmek ve Kibir
169 - İstihzâ ve Zem
170 - Tevâzu
173 - XII. NESLIN İDAMESİNE BAĞLI HİSLER
173 - Cinsiyet Gırîzesi
175 - Aile Hisleri
178 - XIII. İÇTIMÂÎ GIRÎZEYE BAĞLI HISLER
178 - İçtimâî Bağlar
187 - İş Bölümü
189 - XIV. VATAN MUHABBETI
192 - İntizam, İnzibat ve Sebat
193 - Vatan ve Fert İçin Muzır Şeylerden: Fenâ Îtiyadlar
195 - XV. ALTRUIST AHLÂK HISLERI
200 - Dostluk
201 - Doğruluk ve Samimiyet
205 - Adalet ve Nasfet
210 - XVI. AKLÎ FAALIYETE BAĞLI OLANLAR
213 - Medeniyet ve Cemiyete Hizmet
215 - XVII. NETICE
227 - KAYNAKÇA

İlim Bakımından Ahlâk

Stok kodu: 0030

Dr. Akil Muhtar Bey’in “İlim Bakımından Ahlâk” adlı eseri, fert ve cemiyetin işleyişi üzerine bina edilen bir kitaptır. Adından da anlaşılacağı üzere “ahlâk” denilen şeyin nasıl var olduğu ve hayattaki tekâmülünü, kendisinin de tıp doktoru olması hasebiyle ilim cihetinden açıklamak istemiştir. Yani ona göre insandaki ahlâk gibi soyut fonksiyonlar, aslında biyolojik bir temele dayanmaktadır. Gerek ferdî ve gerekse cemiyetteki ahlak numunelerini kendisinin “evolüsyon” olarak tabir ettiği bir nevi biyolojik tekâmül veya evrim neticesinde husule geldiğini ve bu husule gelişin tabii bir seyir takip ettiğini ifade etmektedir.

 

Satın almak için tıklayın Google Kitaplar

Çok Satanlar

bottom of page