top of page

İÇİNDEKİLER

 

01 - XIV. Kolordu Kumandanlığının 19 Ağustos 1919 Tarihli Tezkeresine Bağlı Olarak Gelişen Yunan Fecayiine Müteallik Liste

02 - Bergama Mezalimi

08 - Bergama’nın İkinci İşgalinde

10 - Armağanlar Karyeli Nebi Oğlu Mustafa ve Tahtacıköylü Hacı Hafız Efendilerden Elde Edilen Malumat

11 - Ayazmend Mezalimi

13 - Kınık Mezalimi

15 - Kozak Nahiyesi

17 - Yakılan Köyler

18 - Yakılan Çiftlikler

19 - II. Ordu Müfettişliğinin 16 Ağustos 1919 Tarihli Tezkeresine Bağlı Olarak Gelişen ve Havalisindeki Yunan Fecayiine Müteallik Liste ile Bazı Muteber Zatların Görgü Şahitliği ve İşittikleri Haberlere Dair Malumat

19 - 1 Numaralı Liste

22 - 2 Numaralı Liste

28 - Aydın Ve Nazilli Kasabaları ile Mülhakatının Yunanlılar Tarafından İşgal ve Tahliyelerindeki Bazı Mezalime Dair Denizli’de Muhacir Olarak Mukim Aydın Dava Vekillerinden İlhami Bey’in Temmuz Ayının 1919 Senesi Tarihli Muhtırasından

33 - İzmir ve Havalisinden Yunanlılar Tarafından İşgal Edildiğinde “Urla” Mıntıkasında Vuku Getirilen Fecayi Ve Mezalim Hakkında LVI. Fırkanın İcra Eylediği Tahkikatı Ortaya Koyan Rapordur

37 - FOTOĞRAF ALBÜMÜ

42 - KAYNAKLAR

YUNAN MEZALİMİ - III. Kitap -

Stok kodu: 0005

Fevkalade kan dondurucu şekilde icra edilen zulümleri anlatmak, okumak kadar zordur. Türkler, tarihlerindeki bu gibi olayları unutmamalı ve istikbalini sağlam temeller üzerine inşa etmelidirler. Dünya tarihinde şan, şeref ve mertlik gibi kavramların mücessem bir şekle büründüren milletimiz, asil değerlerine sahip çıkmalı ve nesillerini bu şuurla yetiştirmelidir. Nasıl ki Çanakkale Muharebesi nesilden nesle anlatılmak istenip bir şuur temennisiyle hareket ediliyorsa, tarihimizin diğer ibret sayfaları da aynı samimiyetle anlatılmalı ve mühimsenmelidir.

Bu eser, milletimizin nasıl mezalime uğradığını anlatmaktadır.

 

Satın almak için tıklayın -  Google Kitaplar

Çok Satanlar

bottom of page