top of page

İÇİNDEKİLER

 

001 - BÖLÜM I SADELEŞTİRİLMİŞ METİN
002 - GİRİŞ BİRİNCİ FASIL
002 - Mûsikînin Menşei ile İlkel Kavimlerin Mûsikîleri Hakkında Malumat ve Mütalaalar
012 - İKİNCİ FASIL
012 - Tufandan Evvel Mûsikî – Mısır Ülkesi’ne “Mûsikînin Beşiği” Nazarıyla Bakılması – Mûsikînin Mısır’da Eski ve Yeni Hali
030 - ESKİ MISIRLILARIN MÛSİKÎ ALETLERİ
030 - I – Telli Sazlar Instruments à cordes
035 - II – Nefes Sazları Instruments à vent
037 - III – Vurmalı Sazlar Instruments à percussion
041 - MISIRLILARIN “MÛSİKÎ MESLEĞİ” HAKKINDA Bir İki Söz
044 - ÜÇÜNCÜ FASIL
044 - ASURLULAR VE FENİKELİLER NEZDİNDE MÛSİKÎ
049 - ASUR VE FENİKELİLERİN MÛSİKÎ ALETLERİ
049 - I – Telli Sazlar
053 - II – Nefes Sazları
054 - III – Vurmalı Sazlar
055 - ASUR VE FENİKELİLERİN “MÛSİKÎ MESLEĞİ”
057 - DÖRDÜNCÜ FASIL
057 - HİNDİSTAN’DA MÛSİKÎ
066 - HİNTLİLERİN MÛSİKÎ ALETLERİ
066 - I – Mızrapla Çalınan Telli Sazlar Instruments àcordes pincées
070 - II – Yaylı Sazlar Instruments à archet
072 - III – Nefes Sazları Instruments à vent
074 - IV – Vurmalı Sazlar Instruments à percussion
077 - KAYNAKÇA

 

079 - BÖLÜM II ÇEVİRİ METİN
080 - ŞARK MÛSİKÎSİ TARİHİ
081 - MUKADDEME
084 - MEDHAL BİRİNCİ MEBHAS
084 - “Menşe-i Mûsikî” ile İbtidai Akvamın Mûsikîleri Hakkında Malumat ve Mütalaatdan Bahisdir
093 - İKİNCİ MEBHAS
093 - Tufandan Evvel Mûsikî - Hıtta-i Mısriyye’ye “Mehd-i Mûsikî” Nazarıyla Bakılması – Mûsikînin Mısır’da Eski ve Yeni Hali
108 - ESKİ MISIRLILARIN MÛSİKÎ ALETLERİ
108 - I – Telli Sazlar Instruments à cordes
113 - II – Nefes Sazları Instruments à vent
115 - III – Kar’ Aleti Instruments à percussion
118 - MISIRLILARIN “MÛSİKÎ MESLEĞİ” HAKKINDA Bir İki Söz
121 - ÜÇÜNCÜ MEBHAS
121 - “ASURYALILAR” VE “FENİKYALILAR” NEZDİNDE MÛSİKÎ
125 - ASURYA VE FENİKYALILARIN MÛSİKÎ ALETLERİ
125 - I – Telli Sazlar
129 - II – Nefes Sazları
130 - III – Kar’ Aletleri
131 - ASURYA VE FENİKYALILARIN “MÛSİKÎ MESLEĞİ”
133 - DÖRDÜNCÜ MEBHAS
133 - HİNDİSTAN’DA MÛSİKÎ
140 - HİNDLİLERİN MÛSİKÎ ALETLERİ
140 - I – Mızrabla Çalınan Telli Sazlar Instruments àcordes pincées
144 - II – Yaylı Sazlar Instruments à archet
146 - III – Nefes Sazları Instruments à vent
148 - IV – Kar’ Aletleri Instruments à percussion

Şark Musikisi Tarihi

Stok kodu: 0022

Neşri dolayısıyla bahtiyar olduğumuz “Şark Mûsıkîsi Târihi” isimli bu eser, meşhur mûsıkî âlimi Rauf Yektâ Bey’in kıymetli çalışmalarından biridir. Günümüz harflerine ve lisanına uygun olacak şekilde hazırladığımız eser; mûsıkînin menşeinden kavimlerin mûsıkî ile alâkalarına, Nuh Tûfânı’ndan evvel ve sonrasındaki tekâmülüne, Mısır, Asur ve Fenike mûsıkîlerine, bunlardan sonra Uzak Asya kavimlerinden Birmanya, Tayland, Sri Lanka, Hindistan’dan sonra Japon ve Çin mûsıkîlerine, Eski Yunanlıları, İbrânîleri, Arapları ve Acem mûsıkîlerini dahi ihtiva etmektedir. Lâkin ne hazindir ki Rauf Yektâ Bey bu kıymet değer çalışması ancak Hindistan’ı da içine almış olduğu halde 64 sayfa kadar yayınlanabilmiştir. Ümid ederiz ki ileride Rauf Yektâ Bey’in evrakı üzerinde yapılacak bir çalışma bu güzel eseri tamamlamaya vesile olur.

 

Satın almak için tıklayın Google Kitaplar

Çok Satanlar

bottom of page