top of page

İÇİNDEKİLER

 

02 - KİTABA DAİR
06 - GİRİŞ
07 - Latin Harfleri Dilimizde Uygulanabilir Mi?
33 - KAYNAKÇA
36 - İfâde
37 - Başlangıç

Latin Hurufu Lisanımızda Kabil-i Tatbik Midir?

Stok kodu: 0049

Lâtin Hurûfu Lisânımızda Kâbil-i Tatbik Midir? serlevhalı bu risale, meşhur lügat ve tarih kitapları müellifi Ali Seydi Bey’in tarafından kaleme alınmıştır. Risale 1924 yılında yayınlanmıştır. “Harf inkılâbından dört yıl önce İzmir İktisat Kongresi sırasında yeniden gündeme gelen ve gittikçe artan bir şiddetle münakaşa edilen “istibdâl-i hurûf (alfabe değişikliği)” meselesi hakkında Tanin ve İleri gazetelerinde değişiklik lehinde çıkan makalelere karşı kaleme alınmış bir risâledir.” Risale içerisinde Ali Seydi Bey bu konu hakkındaki görüşlerini ifade etmektedir.

 

Satın almak için tıklayın Google Kitaplar

Çok Satanlar

bottom of page