top of page

İÇİNDEKİLER

 

02 - GİRİŞ
08 - Servet-i Şâhâne ve Hakk-ı Millet
32 - Muharririn Tıbbi ve Fenni Eserleri
32 - Diğer Eserleri
34 - Servet-i Şâhâne ve Hakk-ı Millet
35 - Teessür-i Derûnum
60 - Muharririn Âsâr-ı Tıbbiye ve Fenniyesi
60 - Âsâr-ı Sâiresi
62 - KAYNAKÇA

Servet-i Şâhâne ve Hakk-ı Millet

Stok kodu: 0048

Servet-i Şâhâne ve Hakk-ı Millet isimli kitap, Doktor Rıza Nur’un 1908 yılında Mebusan Meclisi’ne sunduğu bir önergedir. Zamanında oy birliğiyle reddedilen bu yazı, kendisi tarafından mühim olduğu ve halkı ilgilendirdiği hissiyatıyla kitap olarak da yayınlanmıştır. Muhtevası şöyledir ki; devlet hazinesi, hassa hazinesi ve padişahın bazı gelirleri hakkında savunduğu görüşleri ifade etmektedir. Bunun haricinde Topkapı Sarayı ve tarihi ehemmiyeti haiz bulunan kıymetli eşyalar hakkında da fikirlerini öne sürmektedir. Kitap içeriği olarak meclise sunulan kısmından başka döneminde kendisi ve bildirisi hakkında gazetelerde yapılan alaylı birkaç ifadeye de bir prensip cevabı vermektedir.

 

Satın almak için tıklayın Google Kitaplar

Çok Satanlar

bottom of page