top of page

İÇİNDEKİLER

 

001 - ADALI HALİL
017 - ADALI’NIN MENKIBELERİ
028 - ADALI’NIN BİLDİĞİM GÜREŞLERİ
036 - EDİRNE GÜREŞİNDE İKİNCİ YENİLİŞ
052 - ADALI’NIN ÜÇÜNCÜ YENİLİŞİ
055 - ADALI’NIN BİR GECE KORKUSU
058 - ADALI’NIN KURTDERELİ İLE GÜREŞLERİ
060 - ADALI’NIN BAŞKA GÜREŞLERİ
066 - HAYRABOLU’DA HERGELECİ İLE
071 - ADALl’NIN KOCA YUSUF İLE GÜREŞİ
073 - ADALI’NIN KURT’LA BİR YALOVA GÜREŞİ
076 - ADALI’NIN FİLİZ’LE GÜREŞİ
080 - ADALI - KARA AHMED
086 - ADALI - HERGELECİ EDİRNE’DE
089 - ADALI AVRUPA VE AMERİKA’DA
104 - ADALI’YA AİT BAZI MENKIBELER
116 - İKİ BAŞPEHLİVANIN İLK GÜREŞLERİ
124 - ADALI - ARAP SAİD
140 - KAYNAKÇA

ADALI HALİL

Stok kodu: 0025

Celâl Davut Bey’in bu eseri, pek çok hususi hatıralarla mücehhez bir biyografidir. Celâl Bey’in pehlivan ve aynı zamanda gazeteci olması dolayısıyla güreş âlemi içerisinde bulunmuş olması ve yazarlık kabiliyetini de kullanarak, bu kıymetli hatıralarını gelecek nesillere aktarmış bulunması, güreş tarihi cihetinden sevindiricidir. Bunun haricince Celâl Bey hakkında şimdilik teferruatlı bir çalışmaya girişmedik. Lakin ömrü vefa etmemiş olacak ki okuyucularına vaat ettiği diğer birçok namdar pehlivanlarının hatıralarını yayınlamaya imkân olmamıştır. Bugün elimizde sadece “Adalı Halil” ve “Kavalalı Çolak Mü’min” pehlivanlar hakkında yazmış bulunduğu kitaplar bulunmaktadır. Okuyucu olarak bunlara ulaşmanın bahtiyarlığını duymakla birlikte, güreş tarihimiz nokta-i nazarından diğer vaat edilen eserlerin vücuda getirilememiş olması hayli üzücüdür.

 

Yukarıda da bahsedildiği gibi bu eser, bir çeşit “güreş tefrikası” değildir. Celâl Davut Bey, pehlivanlarla bizzat ahbaplık etmiş, güreşlerinde hakemlik etmiş ve başta “Kel Aliço Pehlivan” olmak üzere hemen hemen tüm pehlivanlarla geçmişe sahip olan bir kimsedir. Biz de bu eseri tekrar yayın dünyamıza kazandırmayı bir borç addederek mezkûr çalışmayı hazırlamış bulunuyoruz.

 

Satın almak için tıklayın Google Kitaplar

Çok Satanlar

bottom of page