top of page

İÇİNDEKİLER

 

01 - GÜREŞİN DOĞUŞU
01 - Yağlı Güreş Ne Zaman Başladı?
05 - MOLLA MÜ’MİN
16 - Molla Mü’min Kimdir?
19 - Dimetoka’da Molla’nın İlk Güreşi
20 - Yarıcı Mustafa’nın İlk Yenilişi
22 - Yarıcı Mustafa’nın İkinci Yenilişi
22 - Molla Selanik Yolunda
25 - Adalı Halil İlk Defa Çolak’a Yenildi
27 - Edirne Güreşinde
30 - Adalı Halil’in Edime Mağlubiyeti
34 - Molla Adalı’yı Hönkür Hönkür Ağlattı
38 - MOLLA İSTANBUL’DA
39 - Molla’nın İlk Darbesini Yiyen Rüstem Oldu
43 - Molla’nın Yere Vurduğu Arap
48 - Molla’nın Kurtdereli ile İlk Güreşi
53 - Molla’nın Osman Pehlivan’la Güreşi
57 - Osman O Gün İkinci Defa Yenildi
58 - Molla’nın Kurtdereli’yle İkinci Güreşi
64 - Molla Mihaliçli İbrahim’i Bir Dakikada Yendi
68 - Arab Sait’in Molla’ya İkinci Yenilişi
73 - KAYNAKÇA

ÇOLAK MOLLA

Stok kodu: 0027

Celâl Davut Bey’in bu eseri, pek çok hususi hatıralarla mücehhez bir biyografidir. Celâl Bey’in pehlivan ve aynı zamanda gazeteci olması dolayısıyla güreş âlemi içerisinde bulunmuş olması ve yazarlık kabiliyetini de kullanarak, bu kıymetli hatıralarını gelecek nesillere aktarmış bulunması, güreş tarihi cihetinden sevindiricidir. Bunun haricince Celâl Bey hakkında şimdilik teferruatlı bir çalışmaya girişmedik. Lakin ömrü vefa etmemiş olacak ki okuyucularına vaat ettiği diğer birçok namdar pehlivanlarının hatıralarını yayınlamaya imkân olmamıştır. Bugün elimizde sadece “Adalı Halil” ve “Kavalalı Çolak Mü’min” pehlivanlar hakkında yazmış bulunduğu kitaplar bulunmaktadır. Okuyucu olarak bunlara ulaşmanın bahtiyarlığını duymakla birlikte, güreş tarihimiz nokta-i nazarından diğer vaat edilen eserlerin vücuda getirilememiş olması hayli üzücüdür.

 

Yukarıda da bahsedildiği gibi bu eser, bir çeşit “güreş tefrikası” değildir. Celâl Davut Bey, pehlivanlarla bizzat ahbaplık etmiş, güreşlerinde hakemlik etmiş ve başta “Kel Aliço Pehlivan” olmak üzere hemen hemen tüm pehlivanlarla geçmişe sahip olan bir kimsedir. Biz de bu eseri tekrar yayın dünyamıza kazandırmayı bir borç addederek mezkûr çalışmayı hazırlamış bulunuyoruz.

 

Satın almak için tıklayın Google Kitaplar

Çok Satanlar

bottom of page