top of page

İÇİNDEKİLER

 

01 - BÖLÜM I - SADELEŞTİRİLMİŞ METİN
02 - ASYA TEHLİKEDE
07 - BÜTÜN ASYALILARIN İTTİFAKI LAZIMDIR
12 - ASYA KAVİMLERİNİN İTTİFAKI
16 - ASYA BİRLİĞİ NASIL TESİS OLUNABİLİR?
16 - 1 - Çin
17 - 2 - Devlet-i Âlîye
18 - 3 - Afganistan
19 - 4 - Acemistan
20 - 5 - Hindistan
23 - 6 - Hindiçin
24 - 7 - Tayland
24 - 8 - Cava Adaları
25 - 9 - Türkistan
25 - 10 - Japonya

27 - BÖLÜM II - ÇEVİRİ METİN
28 - ASYA TEHLİKEDE
32 - UMUM ASYALILARIN İTTİFAKI LAZIMDIR
36 - ASYA AKVAMININ İTTİFAKI
40 - ASYA İTTİHADI NASIL TESİS OLUNABİLİR?
40 - 1 - Çin
41 - 2 - Devlet-i Âlîye
42 - 3 - Afganistan
43 - 4 - Acemistan
43 - 5 - Hindistan
46 - 6 - Hindiçini
47 - 7 - Siam
47 - 8 - Cava Cezayiri
47 - 9 - Türkistan
48 - 10 - Japonya

ASYA TEHLİKEDE

Stok kodu: 0009

Okuyacağınız eser yazıldığında, başta Çin ve Hindistan olmak üzere Kore ve diğer bazı Asya ülkeleri, sömürgeci devletler tarafından paylaşılmıştı. Kadim bir medeniyete sahip olan Çin’de, imparatorluk yıkılarak meşrutiyet, cumhuriyet ve imparatorluk rejimleri arasında bir bocalama devresi sürüp gitmekteydi. Bu sırada (ehlince bilineceği üzere) millî seciye ve izzet-i nefislerine çok düşkün olan Japonlar, birkaç yıl evvel meşhur Rus Harbinde (Rus-Japon Savaşı) büyük bir zafer elde ederek bu duygularını pekiştirmişlerdi.“Meiji Restorasyonu”nun semeresini almaya başlamış olan Japonya, müşkül vaziyetteki Asya ülkeleri arasında askeri ve teknik ilerleyişi ve maarife verdikleri ehemmiyetle de gözle görülür bir manzara değişimi yaşayarak, nazar-ı dikkatleri çekmektedir.

 

“Asya Tehlikede” serlevhasıyla, 1912 senesi Osmanlı matbuatında neşredilen bu kitapta, Japonya merkeze alınarak devrin siyasî, askerî, içtimaî vaziyetinden bahisle Avrupa ve sair ülkelerin sömürge faaliyetlerine karşı ne yapılması gerektiği konusunda, istikbale dair stratejik tahliller veya yeni tabirle, yol haritaları sunulmaktadır. Bu kıymetli eseri gerek siyak ve sibak ve gerekse mantık ve düşünce silsilesini bozmayacak şekilde eski ıstılah ve lisan hassasiyetine de halel getirmeme gayretiyle sadeleştirerek neşre hazırlamış bulunuyoruz.

 

Satın almak için tıklayın -  Google Kitaplar

Çok Satanlar

bottom of page